Protejarea datelor

Vă mulțumim pentru interesul acordat companiei noastre. Protecția datelor este o prioritate deosebit de mare pentru gestionarea Obsthof Otte. În general, este posibil să utilizați site-ul web Obsthof Otte fără a furniza date personale. Cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze serviciile speciale ale companiei noastre prin intermediul site-ului nostru web, poate fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există un temei legal pentru o astfel de prelucrare, obținem, în general, consimțământul persoanei în cauză.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane în cauză, se efectuează întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și în conformitate cu reglementările specifice țării privind protecția datelor aplicabile Obsthof Otte. Prin această politică de confidențialitate, compania noastră ar dori să informeze publicul despre tipul, sfera și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le prelucrăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate despre drepturile lor prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor.

În calitate de operator, Obsthof Otte a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot avea în general lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană în cauză este liberă să ne transmită date cu caracter personal în moduri alternative, de exemplu prin telefon.

 1. Definiții

Declarația de protecție a datelor a Obsthof Otte se bazează pe termenii folosiți de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor ar trebui să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm termenii folosiți în prealabil.

Folosim următorii termeni în această declarație de protecție a datelor:

a) date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”). Se consideră identificabilă o persoană fizică care, direct sau indirect, în special prin atribuirea unui identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de locație, un identificator online sau una sau mai multe caracteristici speciale care exprimă identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice poate fi identificată.

b) persoana vizată

Persoana în cauză este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date personale sunt prelucrate de persoana responsabilă cu prelucrarea.

c) prelucrare

Prelucrarea este orice proces desfășurat cu sau fără ajutorul procedurilor automatizate sau a oricărei astfel de serii de procese în legătură cu datele cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, comanda, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau orice altă formă de furnizare, comparație sau legătură, restricție, ștergere sau distrugere.

d) restricționarea prelucrării

Restricționarea prelucrării este marcarea datelor personale stocate cu scopul de a restrânge prelucrarea viitoare a acestora.

e) Profilarea

Profilarea este orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea acestor date cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale care se referă la o persoană fizică, în special aspecte legate de performanța muncii, situația economică, sănătatea, personală Pentru a analiza sau a prezice preferințele, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau relocarea acestei persoane fizice.

f) pseudonimizare

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod în care datele cu caracter personal nu mai pot fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea informațiilor suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să fie supuse măsurilor tehnice și organizaționale care asigură că datele personale nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) controler sau controler

Persoana responsabilă sau persoana responsabilă de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care singur sau împreună cu alții decide asupra scopurilor și mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal. Dacă scopurile și mijloacele acestei prelucrări sunt specificate de dreptul Uniunii sau de legea statelor membre, persoana responsabilă sau criteriile specifice pentru numirea sa pot fi prevăzute în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu legea statelor membre.

h) Procesoare

Procesorul este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele persoanei responsabile.

i) destinatar

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, autoritate, instituție sau alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu un terț. Autoritățile care pot primi date cu caracter personal ca parte a unei anchete specifice în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației statelor membre nu sunt considerate destinatari.

j) terț

Un terț este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism decât persoana vizată, persoana responsabilă, procesatorul și persoanele care sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub responsabilitatea directă a persoanei responsabile sau a procesatorului .

k) Consimțământul

Consimțământul este orice declarație de intenție voluntară, informată și neechivocă dată de persoana în cauză pentru cazul specific sub forma unei declarații sau a unei alte acțiuni afirmative neechivoce cu care persoana în cauză indică că este de acord cu prelucrarea datelor lor personale.

 1. Numele și adresa persoanei responsabile de prelucrare

Persoana responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, a altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și a altor dispoziții cu caracter de protecție a datelor este:

Ferma de fructe Otte
Heidestr. 42
32120 Hiddenhausen
Germania

Tel.: 0522383400
E-mail: co@obsthof-otte.de
Site web: www.obsthof-otte.de

 

 1. Cookie-uri

Site-ul web Obsthof Otte folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate și stocate pe un sistem informatic prin intermediul unui browser de internet.

Numeroase site-uri web și servere utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic pentru cookie. Acesta constă dintr-un șir de caractere prin care site-urile web și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor și serverelor vizitate să distingă browserul individual al persoanei în cauză de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un browser de internet specific poate fi recunoscut și identificat prin ID-ul unic cookie.

Prin utilizarea cookie-urilor, Obsthof Otte poate oferi utilizatorilor acestui site web servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Folosind un cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru web pot fi optimizate în interesul utilizatorului. După cum sa menționat deja, cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul unui site web care folosește cookie-uri, de exemplu, nu trebuie să reintroducă datele de acces de fiecare dată când accesează site-ul web, deoarece acest lucru este realizat de site-ul web și de cookie-ul stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături din magazinul online. Magazinul online folosește un cookie pentru a reține articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual.

Persoana în cauză poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare din browserul de internet utilizat și, astfel, poate obiecta permanent la setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse în orice moment printr-un browser de internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de internet obișnuite. Dacă persoana în cauză dezactivează setarea cookie-urilor din browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru web pot fi pe deplin utilizabile.

 1. Colectarea datelor și informațiilor generale

Site-ul web Obsthof Otte colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când site-ul web este accesat de către o persoană vizată sau un sistem automat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. (1) tipurile și versiunile de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru (așa-numitul referrer), (4) sub-site-urile web care sunt accesate printr-un sistem de acces pe site-ul nostru web pot fi controlate, (5) data și ora accesului la site-ul web, (6) o adresă de protocol de internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces și (8) alte date și informații similare care servesc la evitarea pericolului în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie informațională.

Atunci când folosește aceste date și informații generale, Obsthof Otte nu trage nicio concluzie despre persoana în cauză. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) livrarea corectă a conținutului site-ului nostru web, (2) optimizarea conținutului site-ului nostru și publicitatea pentru acesta, (3) asigurarea funcționalității pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie informațională și a tehnologiei noastre a site-ului nostru web și (4) pentru a oferi autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru aplicarea legii în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, aceste date și informații colectate în mod anonim sunt evaluate statistic și în continuare de către Obsthof Otte cu scopul de a crește protecția datelor și securitatea datelor în compania noastră pentru a asigura în cele din urmă un nivel optim de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate de noi. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de o persoană vizată.

 1. Înregistrare pe site-ul nostru

Persoana vizată are opțiunea de a se înregistra pe site-ul persoanei responsabile de prelucrare prin furnizarea de date cu caracter personal. Ce date cu caracter personal sunt transmise persoanei responsabile de prelucrare rezultă din masca de intrare respectivă care este utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către persoana responsabilă cu prelucrarea și în scopurile proprii. Persoana responsabilă cu prelucrarea poate aranja ca datele să fie transmise unuia sau mai multor procesatori, de exemplu un furnizor de servicii de coletărie, care utilizează și datele personale exclusiv pentru uz intern atribuibil persoanei responsabile pentru prelucrare.

Prin înregistrarea pe site-ul persoanei responsabile de prelucrare, se salvează și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) persoanei în cauză, data și ora înregistrării. Aceste date sunt stocate pe fondul că acesta este singurul mod de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a ne permite să investigăm infracțiunile care au fost comise. În acest sens, stocarea acestor date este necesară pentru a proteja persoana responsabilă de prelucrare. Aceste date nu sunt, în general, transmise unor terți, cu excepția cazului în care există obligația legală de a le transmite sau sunt utilizate pentru urmărirea penală.

Înregistrarea persoanei vizate cu furnizarea voluntară de date cu caracter personal permite operatorului de date să ofere persoanei vizate conținut sau servicii care, datorită naturii problemei, pot fi oferite doar utilizatorilor înregistrați. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe în orice moment datele personale furnizate în timpul înregistrării sau să le șteargă complet din baza de date a persoanei responsabile de prelucrare.

Persoana responsabilă cu prelucrarea va furniza informații oricărei persoane în cauză în orice moment, la cerere, cu privire la datele personale care sunt stocate despre persoana în cauză. În plus, persoana responsabilă cu prelucrarea corectează sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau sfatul persoanei în cauză, cu condiția să nu existe cerințe legale de păstrare. Toți angajații persoanei responsabile de prelucrare sunt disponibile persoanei vizate ca persoane de contact în acest context.

 1. Abonament la newsletter-ul nostru

Pe site-ul web Obsthof Otte, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul companiei noastre. Masca de introducere utilizată pentru aceasta arată ce date cu caracter personal sunt transmise persoanei responsabile de prelucrare atunci când este comandat buletinul informativ.

Obsthof Otte își informează clienții și partenerii de afaceri la intervale regulate prin intermediul unui buletin informativ despre ofertele companiei. Buletinul informativ al companiei noastre poate fi primit de către persoana în cauză numai dacă (1) persoana în cauză are o adresă de e-mail validă și (2) persoana în cauză se înregistrează pentru a primi buletinul informativ. Din motive legale, va fi trimis un e-mail de confirmare la adresa de e-mail introdusă de o persoană în cauză pentru prima dată pentru trimiterea buletinului informativ folosind procedura de dublă înscriere. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a verifica dacă proprietarul adresei de e-mail, ca persoană în cauză, a autorizat primirea buletinului informativ.

La înregistrarea la newsletter, salvăm și adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de internet (ISP) al sistemului informatic utilizat de persoana în cauză la momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a putea înțelege utilizarea (posibilă) abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate într-un moment ulterior și, prin urmare, servește pentru a oferi protecție juridică persoanei responsabile de prelucrare.

Datele personale colectate la înregistrarea la buletinul informativ vor fi utilizate numai pentru a trimite buletinul nostru informativ. Mai mult, abonații la buletinul informativ ar putea fi informați prin e-mail dacă acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului buletin informativ sau pentru o înregistrare relevantă, deoarece acest lucru ar putea fi cazul în cazul modificărilor ofertei buletinului informativ sau modificărilor condițiilor tehnice . Datele personale colectate ca parte a serviciului newsletter nu sunt transmise unor terțe părți. Persoana vizată poate anula abonamentul la newsletter-ul nostru în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal pe care persoana vizată ni l-a dat pentru trimiterea buletinului informativ poate fi revocat oricând. Există un link corespunzător în fiecare buletin informativ în scopul revocării consimțământului. Există, de asemenea, opțiunea de a vă dezabona de la buletinul informativ expediat direct pe site-ul web al persoanei responsabile de prelucrare sau de a informa persoana responsabilă de prelucrarea acesteia în alt mod.

 1. Urmărirea buletinului informativ

Buletinele informative Obsthof Otte conțin așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural care este încorporat în astfel de e-mailuri care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea fișierului jurnal și analiza fișierului jurnal. Acest lucru permite efectuarea unei evaluări statistice a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Folosind pixelul de urmărire încorporat, Obsthof Otte poate recunoaște dacă și când un e-mail a fost deschis de către o persoană vizată și ce legături din e-mail au fost accesate de către persoana vizată.

Astfel de date personale colectate prin intermediul pixelilor de urmărire conținute în buletinele informative sunt stocate și evaluate de persoana responsabilă cu prelucrarea pentru a optimiza expedierea buletinului informativ și pentru a adapta mai bine conținutul buletinelor informative viitoare la interesele persoanei în cauză. Aceste date personale nu vor fi transmise unor terți. Persoanele afectate au dreptul, în orice moment, să revoce declarația de consimțământ separată relevantă dată prin procedura de dublă înscriere. După o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către persoana responsabilă cu prelucrarea. Obsthof Otte consideră în mod automat retragerea de la primirea buletinului informativ drept o revocare.

 1. Opțiuni de contact prin intermediul site-ului web

Datorită reglementărilor legale, site-ul web Obsthof Otte conține informații care permit contactul electronic rapid cu compania noastră și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală pentru așa-numita poștă electronică (adresa de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează persoana responsabilă de prelucrare prin e-mail sau un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată vor fi salvate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată persoanei responsabile de prelucrare sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Aceste date personale nu sunt transmise unor terți.

 1. Ștergerea de rutină și blocarea datelor cu caracter personal

Persoana responsabilă pentru procesarea proceselor și stocarea datelor cu caracter personal ale persoanei în cauză numai pentru perioada de timp necesară pentru atingerea scopului de stocare sau dacă acest lucru este specificat de directivele și reglementările europene sau de un alt legislator în legi sau reglementări, pe care persoana respectivă responsabil pentru prelucrare este supus, a fost furnizat.

 

În cazul în care scopul stocării nu se mai aplică sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de directivele și reglementările europene sau de un alt legislator responsabil, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse de rutină în conformitate cu dispozițiile legale.

 1. Drepturile persoanei vizate

a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană în cauză are dreptul acordat de directiva europeană și furnizorul de reglementări de a solicita confirmarea persoanei responsabile cu prelucrarea dacă datele cu caracter personal care le privesc sunt prelucrate. Dacă o persoană afectată dorește să își exercite acest drept la confirmare, poate contacta oricând un angajat al persoanei responsabile de prelucrare.

scopurile prelucrării

categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost dezvăluite sau sunt încă dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarilor din țări terțe sau organizațiilor internaționale

dacă este posibil, durata planificată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei durate

existența unui drept la corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc sau la restricționarea prelucrării de către persoana responsabilă sau dreptul de a obiecta la această prelucrare

existența unui drept de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: Toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor

existența luării de decizii automatizate, inclusiv profilarea în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) GDPR și – cel puțin în aceste cazuri – informații semnificative despre logica implicată și domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată

Mai mult, persoana vizată are dreptul la informații cu privire la faptul dacă datele cu caracter personal au fost transmise către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul să primească informații despre garanțiile corespunzătoare în legătură cu transmisia.

Dacă o persoană în cauză dorește să exercite acest drept la informații, poate contacta oricând un angajat al persoanei responsabile de prelucrare.

c) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de directive și reglementări de a solicita corectarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte care le privesc. În plus, persoana vizată are dreptul, ținând seama de scopurile prelucrării, să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete – inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

Dacă o persoană vizată dorește să exercite acest drept la rectificare, poate contacta oricând un angajat al operatorului.

d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directiva europeană și furnizorul de reglementări de a cere persoanei responsabile ștergerea imediată a datelor cu caracter personal care o privesc, cu condiția să se aplice unul dintre următoarele motive și în măsura în care prelucrarea nu este necesară :

Datele cu caracter personal au fost colectate sau prelucrate în alt mod în scopuri pentru care nu mai sunt necesare.

Persoana vizată își revocă consimțământul, pe care sa bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 paragraful 1 litera a GDPR sau articolul 9 paragraful 2 litera a GDPR și nu există nici un alt temei legal pentru prelucrare.

Persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau persoana vizată obiectează în conformitate cu articolul 21 alineatul 2 GDPR la prelucrarea a.

Datele personale au fost prelucrate ilegal.

Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației statelor membre de care este supus persoana responsabilă.

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul 1 GDPR.

Dacă se aplică unul dintre motivele de mai sus și o persoană vizată dorește ca datele personale stocate la Obsthof Otte să fie șterse, acesta poate contacta oricând un angajat al persoanei responsabile de prelucrare. Angajatul Obsthof Otte va aranja ca cererea de ștergere să fie respectată imediat.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice de Obsthof Otte și compania noastră, în calitate de persoană responsabilă, este obligată să șteargă datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 17 alineatul 1 GDPR, Obsthof Otte va lua măsurile corespunzătoare, ținând cont de tehnologia disponibilă și costurile de implementare de natură tehnică, pentru a informa alți procesatori de date care prelucrează datele cu caracter personal publicate că persoana vizată a solicitat ștergerea tuturor linkurilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau replicărilor acestor date cu caracter personal din acești ceilalți procesatori de date a solicitat, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Angajatul Obsthof Otte va aranja necesarul în cazuri individuale.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de directive și reglementări de a cere operatorului să restricționeze prelucrarea dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

Corectitudinea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care permite persoanei responsabile să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea este ilegală, persoana în cauză refuză ștergerea datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.

Persoana responsabilă nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauză are nevoie de ele pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale.

Persoana în cauză a formulat o obiecție la prelucrare în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 GDPR și nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime ale persoanei responsabile sunt mai mari decât cele ale persoanei în cauză.

Dacă una dintre condițiile de mai sus este îndeplinită și o persoană în cauză ar dori să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate la Obsthof Otte, poate contacta oricând un angajat al persoanei responsabile de prelucrare. Angajatul Obsthof Otte va asigura restricționarea procesării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de directive și reglementări de a primi datele cu caracter personal referitoare la acestea, care au fost puse la dispoziția unei părți responsabile de către persoana în cauză, într-un mod structurat, comun și format citibil de mașină. De asemenea, aveți dreptul de a transfera aceste date către o altă persoană responsabilă, fără obstacole de la persoana responsabilă căreia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a GDPR sau art. .9 alin. 2 lit. a DS-GVO sau pe un contract conform art. 6 alin. 1 lit. b DS-GVO și prelucrarea se efectuează utilizând proceduri automate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care este în interes public sau are loc în exercitarea autorității publice, care a fost atribuită persoanei responsabile.

În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) GDPR, persoana în cauză are dreptul de a transmite datele cu caracter personal direct de la o persoană responsabilă la alta, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și dacă acest lucru este posibil să nu afecteze drepturile și libertățile altor persoane.

Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana în cauză poate contacta oricând un angajat al Obsthof Otte.

g) Dreptul de a obiecta

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european al directivelor și reglementărilor de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acestea, care se bazează pe articolul 6 alineatul 1 litera e sau f DS-GVO are loc pentru a obiecta. Acest lucru se aplică și profilării pe baza acestor prevederi.

În cazul unei obiecții, Obsthof Otte nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime imperioase pentru prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea servește pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea a revendicărilor legale.

În cazul în care Obsthof Otte prelucrează date cu caracter personal pentru a opera posta directă, persoana vizată are dreptul să se opună oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități. Acest lucru se aplică și profilării în măsura în care este legat de o astfel de corespondență directă. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării Obsthof Otte în scopuri de marketing direct, Obsthof Otte nu va mai prelucra datele personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive care decurg din situația sa particulară, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la acestea, care se efectuează la Obsthof Otte în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu Art. 89 alin. 1 DS – OMG-urile au loc, pentru a obiecta, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana în cauză poate contacta direct orice angajat al Obsthof Otte sau un alt angajat. Persoana vizată este, de asemenea, liberă, în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, indiferent de Directiva 2002/58 / CE, de a-și exercita dreptul de opoziție prin intermediul unor proceduri automate în care sunt utilizate specificațiile tehnice.

h) Decizii automate în cazuri individuale, inclusiv profilarea

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de directive și reglementări de a nu fi supusă unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv profilarea – care are un efect juridic asupra acestora sau le afectează semnificativ într-un în mod similar, dacă decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și persoana responsabilă sau (2) este permisă pe baza legislației Uniunii sau a statelor membre căreia i se adresează persoana responsabilă subiect și aceste legislații iau măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) se face cu acordul expres al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract între persoana vizată și persoana responsabilă sau (2) este luată cu consimțământul expres al persoanei vizate, Obsthof Otte ia măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertăți, precum și legitime Pentru a proteja interesele persoanei vizate, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea persoanei responsabile, de a-și exprima propria poziție și de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată dorește să își afirme drepturile cu privire la deciziile automatizate, poate contacta oricând un angajat al operatorului.

i) Dreptul de a retrage consimțământul în conformitate cu legea privind protecția datelor

Fiecare persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de directive și reglementări de a-și revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă persoana în cauză dorește să își afirme dreptul de a retrage consimțământul, poate contacta oricând un angajat al operatorului.

 1. Protecția datelor în aplicații și în procesul de aplicare

Persoana responsabilă cu prelucrarea colectează și prelucrează datele personale ale solicitanților în scopul gestionării procesului de solicitare. Prelucrarea se poate face și electronic. Acest lucru este în special cazul în care un solicitant trimite documentele relevante ale cererii pe cale electronică, de exemplu prin e-mail sau printr-un formular web de pe site, persoanei responsabile de prelucrare. În cazul în care persoana responsabilă cu prelucrarea încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul prelucrării raportului de muncă în conformitate cu prevederile legale. În cazul în care persoana responsabilă de prelucrare nu încheie un contract de muncă cu solicitantul, documentele cererii vor fi șterse automat la două luni de la notificarea deciziei de respingere, cu condiția ca ștergerea să nu intre în conflict cu orice alte interese legitime ale persoanei responsabile de prelucrare. Un alt interes legitim în acest sens este, de exemplu, sarcina probei în cadrul procedurilor în temeiul Legii privind egalitatea de tratament generală (AGG).

 1. Prevederi privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Facebook

Persoana responsabilă cu prelucrarea are componente integrate ale companiei Facebook pe acest site web. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un loc de întâlnire social operat pe Internet, o comunitate online care permite de obicei utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze în spațiul virtual. O rețea socială poate servi ca o platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității Internet să împărtășească informații personale sau legate de afaceri

furniza. Printre altele, Facebook permite utilizatorilor rețelei sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să rețea prin cereri de prietenie.

Compania operatoare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Dacă o persoană vizată locuiește în afara SUA sau Canada, persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este Facebook Ireland Ltd., Piața Grand Canal 4, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda.

De fiecare dată când este apelată una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de persoana responsabilă cu prelucrarea și pe care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in Facebook), browserul de internet din sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză este activat automat de respectiva componentă Facebook-determină descărcarea de pe Facebook a unei reprezentări a componentei Facebook corespunzătoare. O prezentare completă a tuturor pluginurilor Facebook poate fi găsită la https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Ca parte a acestui proces tehnic, Facebook primește cunoștințe despre care subpagină specifică a site-ului nostru este vizitată de persoana în cauză.

Dacă persoana în cauză este conectată la Facebook în același timp, Facebook recunoaște la fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana în cauză și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru, care subpagină specifică a site-ului nostru vizită de persoana în cauză. Aceste informații sunt colectate de componenta Facebook și atribuite contului respectiv de Facebook al persoanei în cauză de Facebook. Dacă persoana în cauză activează unul dintre butoanele Facebook integrate pe site-ul nostru web, de exemplu butonul „Apreciază” sau dacă persoana în cauză face un comentariu, Facebook atribuie aceste informații contului personal de utilizator Facebook al persoanei în cauză și salvează aceste date personale.

Facebook primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Facebook că persoana în cauză a vizitat site-ul nostru web dacă persoana în cauză este conectată la Facebook în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana în cauză face clic sau nu pe componenta Facebook. Dacă persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către Facebook, pot împiedica transmiterea deconectându-se din contul lor de Facebook înainte de a apela site-ul nostru web.

Ghidul de date publicat de Facebook, care este disponibil la https://de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. De asemenea, explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei în cauză. Sunt disponibile, de asemenea, diverse aplicații care fac posibilă suprimarea transmiterii de date către Facebook. Astfel de aplicații pot fi utilizate de către persoana vizată pentru a suprima transmiterea datelor către Facebook.

 1. Prevederi privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Persoana responsabilă cu prelucrarea a integrat componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare) pe acest site web. Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea, colectarea și evaluarea datelor privind comportamentul vizitatorilor de pe site-uri web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date de pe site-ul web de la care o persoană vizată a ajuns pe un site web (așa-numitul referrer), ce subpagini ale site-ului web au fost accesate sau cât de des și cât timp a fost vizualizată o subpagină. O analiză web este utilizată în principal pentru a optimiza un site web și pentru o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Compania care operează componenta Google Analytics este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.

Persoana responsabilă de procesare utilizează adăugarea „_gat._anonymizeIp” pentru analiza web prin Google Analytics. Prin această adăugare, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei în cauză este scurtată și anonimizată de Google dacă paginile noastre de internet sunt accesate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European .

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza fluxul de vizitatori pe site-ul nostru. Google folosește datele și informațiile obținute, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web, pentru a compila rapoarte online pentru noi care arată activitățile de pe site-ul nostru și pentru a oferi alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru web.

Google Analytics plasează un cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google este activat să analizeze utilizarea site-ului nostru web. De fiecare dată când este accesată una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de persoana responsabilă cu prelucrarea și pe care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză este declanșat automat de către componenta respectivă Google Analytics Pentru a transmite date către Google în scopul analizei online. Ca parte a acestui proces tehnic, Google dobândește cunoștințe despre datele cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei în cauză, pe care Google le folosește, printre altele, pentru a urmări originea vizitatorilor și a clicurilor și ulterior pentru a permite contabilitatea comisioanelor.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația din care a provenit accesul și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către persoana în cauză. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, aceste date personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet utilizate de persoana în cauză, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin intermediul procesului tehnic către terți.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web, așa cum s-a arătat deja mai sus, în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare din browserul de internet utilizat și, astfel, să obiecteze permanent la setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să seteze un cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză. În plus, un cookie deja setat de Google Analytics poate fi șters oricând prin browserul de internet sau alte programe software.

În plus, persoana vizată are opțiunea de a se opune colectării datelor generate de Google Analytics referitoare la utilizarea acestui site web și la prelucrarea acestor date de către Google și pentru a preveni acest lucru. Pentru a face acest lucru, persoana în cauză trebuie să descarce și să instaleze un supliment de browser sub linkul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest supliment pentru browser informează Google Analytics prin JavaScript că nu pot fi transmise date sau informații despre vizitele site-ului către Google Analytics. Instalarea programului de completare pentru browser este considerată o obiecție de către Google. Dacă sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză este șters, formatat sau reinstalat într-un moment ulterior, persoana în cauză trebuie să reinstaleze programul de completare pentru browser pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de completare pentru browser este dezinstalat sau dezactivat de persoana în cauză sau de o altă persoană care poate fi atribuită sferei sale de influență, există opțiunea de reinstalare sau reactivare a programului de completare pentru browser.

Informații suplimentare și prevederile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi găsite la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics este explicat mai detaliat la acest link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 1. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Google AdWords

Controlorul a integrat Google AdWords pe acest site web. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe internet care permite agenților de publicitate să plaseze reclame în rezultatele motorului de căutare Google, precum și în rețeaua de publicitate Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să definească anumite cuvinte cheie în prealabil, prin intermediul cărora o reclamă este afișată în rezultatele motorului de căutare Google numai dacă utilizatorul solicită un rezultat de căutare relevant pentru cuvintele cheie cu motorul de căutare. În rețeaua de publicitate Google, anunțurile sunt distribuite către site-uri web legate de subiecte folosind un algoritm automat și luând în considerare cuvintele cheie definite anterior.

Compania care operează serviciile Google AdWords este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlanda.

Scopul Google AdWords este de a promova site-ul nostru web prin afișarea publicității relevante pentru interesele pe site-urile web ale unor companii terțe și în rezultatele motorului de căutare ale motorului de căutare Google și prin afișarea de publicitate terță parte pe site-ul nostru web.

Dacă o persoană în cauză ajunge pe site-ul nostru web printr-un anunț Google, un așa-numit cookie de conversie este stocat în sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză de Google. Ce sunt cookie-urile a fost deja explicat mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după treizeci de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana în cauză. Dacă cookie-ul nu a expirat încă, cookie-ul de conversie este utilizat pentru a determina dacă anumite pagini secundare, de exemplu coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost accesate pe site-ul nostru web. Cookie-ul de conversie ne permite atât noi, cât și Google să înțelegem dacă o persoană în cauză care a venit pe site-ul nostru web printr-un anunț AdWords a generat vânzări, adică a finalizat sau a anulat o achiziție.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a compila statistici de vizitare a site-ului nostru web. Aceste statistici de vizitare sunt la rândul nostru utilizate de noi pentru a determina numărul total de utilizatori care ne-au fost direcționați prin intermediul reclamelor AdWords, adică pentru a determina succesul sau eșecul respectivei reclame AdWords și pentru a optimiza reclamele noastre AdWords pentru viitor. Nici compania noastră, nici alți agenți de publicitate Google AdWords nu primesc de la Google informații care ar putea identifica persoana în cauză.

Cookie-ul de conversie este utilizat pentru a stoca informații personale, de exemplu site-urile web vizitate de persoana în cauză. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, datele personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet folosite de persoana în cauză, sunt transmise către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin intermediul procesului tehnic către terți.

Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor de către site-ul nostru web, așa cum s-a arătat deja mai sus, în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare din browserul de internet utilizat și, astfel, să obiecteze permanent la setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să seteze un cookie de conversie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză. În plus, un cookie deja setat de Google AdWords poate fi șters oricând prin browserul de internet sau alte programe software.

Persoana vizată are, de asemenea, opțiunea de a se opune publicității bazate pe interese de către Google. Pentru a face acest lucru, persoana în cauză trebuie să apeleze linkul www.google.de/settings/ads de la fiecare dintre browserele de internet pe care le utilizează și să facă setările dorite acolo.

Informații suplimentare și prevederile aplicabile Google privind protecția datelor pot fi găsite la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 1. Prevederi privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Instagram

Controlerul are componente integrate ale serviciului Instagram pe acest site web. Instagram este un serviciu care se califică drept platformă audiovizuală și permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri și, de asemenea, să difuzeze astfel de date în alte rețele sociale.

Compania care operează pentru serviciile Instagram este Facebook Ireland Ltd., Piața Grand Canal 4, Portul Grand Canal, Dublin 2 Irlanda.

De fiecare dată când este apelată una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operată de persoana responsabilă cu prelucrarea și pe care a fost integrată o componentă Instagram (butonul Insta), browserul de internet din sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză este înlocuit automat de componenta Instagram respectivă vă solicită să descărcați o reprezentare a componentei corespunzătoare de pe Instagram. Ca parte a acestui proces tehnic, Instagram primește cunoștințe despre care subpagină specifică a site-ului nostru este vizitată de persoana în cauză.

Dacă persoana în cauză este conectată la Instagram în același timp, Instagram recunoaște sub-pagina specifică pe care persoana în cauză o vizitează la fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana în cauză și pe toată durata șederii respective pe site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate de componenta Instagram și atribuite contului Instagram respectiv al persoanei în cauză. Dacă persoana în cauză face clic pe unul dintre butoanele Instagram integrate pe site-ul nostru, datele și informațiile transferate cu acesta sunt atribuite contului personal de utilizator Instagram al persoanei în cauză și stocate și procesate de Instagram.

Instagram primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Instagram că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web dacă persoana vizată este conectată la Instagram în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru are loc indiferent dacă persoana în cauză face clic sau nu pe componenta Instagram. Dacă persoana vizată nu dorește ca aceste informații să fie transmise către Instagram, acestea pot împiedica transmiterea deconectându-se din contul lor Instagram înainte de a apela site-ul nostru web.

Informații suplimentare și reglementările aplicabile Instagram privind protecția datelor pot fi găsite la https://help.instagram.com/155833707900388 și https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6 lit. un DS-GVO servește companiei noastre ca bază legală pentru operațiunile de prelucrare în care obținem consimțământul pentru un scop specific de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, cu operațiuni de prelucrare care sunt necesare pentru livrarea de bunuri sau furnizarea altor servicii sau contraprestații, prelucrarea se bazează pe art. 6 lit. b GDPR. Același lucru se aplică operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în caz de întrebări cu privire la produsele sau serviciile noastre. Dacă compania noastră este supusă unei obligații legale care impune prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe articolul 6 lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator al companiei noastre ar fi rănit și numele său, vârsta, datele asigurărilor de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe articolul 6 lit. I GDPR. În cele din urmă, operațiunile de procesare s-ar putea baza pe articolul 6 lit. I GDPR. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre bazele legale menționate anterior se bazează pe acest temei juridic dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile fundamentale și libertățile persoanei vizate nu prevalează. Ni se permite în special să efectuăm astfel de operațiuni de prelucrare, deoarece acestea au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În acest sens, el a considerat că un interes legitim ar putea fi presupus dacă persoana în cauză este clientul persoanei responsabile (considerentul 47 teza 2 GDPR).

 1. Interese legitime în prelucrare care sunt urmărite de operator sau de o terță parte

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 lit. f GDPR, interesul nostru legitim este desfășurarea activităților noastre comerciale în beneficiul tuturor angajaților și acționarilor noștri.

 1. Durata pentru care sunt stocate datele cu caracter personal

Criteriul pentru durata stocării datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea termenului, datele relevante sunt șterse în mod curent, cu condiția să nu mai fie necesare îndeplinirea sau inițierea unui contract.

 1. Prevederi legale sau contractuale pentru furnizarea de date cu caracter personal; Necesitatea încheierii contractului; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; posibilele consecințe ale neasigurării

Vă explicăm că furnizarea de date cu caracter personal este parțial cerută de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta din dispoziții contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Pentru a încheia un contract, uneori poate fi necesar ca o persoană vizată să ne furnizeze date cu caracter personal pe care ulterior trebuie să le prelucrăm. De exemplu, persoana în cauză este obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când firma noastră încheie un contract cu aceasta. Nerespectarea datelor personale ar însemna că contractul nu ar putea fi încheiat cu persoana în cauză. Înainte ca persoana în cauză să furnizeze date cu caracter personal, persoana în cauză trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru îi explică persoanei în cauză, de la caz la caz, dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută de lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există obligația de a furniza datele cu caracter personal și ce consecințele pe care le-ar avea neprezentarea datelor cu caracter personal.

 1. Existența procesului decizional automatizat

În calitate de companie responsabilă, nu folosim luarea de decizii sau profilarea automată.

Această declarație de protecție a datelor a fost creată de generatorul de declarații de protecție a datelor al DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, care acționează ca responsabil extern cu protecția datelor din Hamburg, în cooperare cu avocatul IT din Koln și avocatul pentru protecția datelor Christian Solmecke